Wypożyczalnia

Zasady wynajmu

 

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach sprzętu budowlanego:

 

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.

2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.

3. Niektóre urządzenia posiadają określony dobowy limit pracy.

4. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.

5. Istnieje możliwość negocjacji cen.

6. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.

7. Oferta wypożyczalni obejmuje doradztwo techniczne.

8. Przy pierwszych wynajmach pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz długość najmu.

9. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

 

Osoby fizyczne:

  • Dowód osobisty
  • Wynajem wyłącznie osobiście

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  • Dowód osobisty
  • Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON
  • Dodatkowo dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS (nie starsze niż 3 m-ce, tylko w przypadku wynajmu urządzeń o wartości przekraczającej 10 000 PLN)
  • Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela)

 

Sklep Tynkarski TECTOR w Głogowie Sklep Tynkarski TECTOR w Głogowie Sklep Tynkarski TECTOR w Głogowie Sklep Tynkarski TECTOR w Głogowie Sklep Tynkarski TECTOR w Głogowie